مطلبی از انجمن یوز پلنگ ایرانی

پایش یوزپلنگ ها در سیاه کوه اردکان
06/08/1390

مطالعه و پایش یوزپلنگ در منطقه حفاظت شده و پارک ملی سیاه کوه اردکان، با همکاری انجمن یوزپلنگ ایرانی، پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی و اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد آغاز شد. در این مطالعه که از اردیبهشت سال جاری شروع شده، با نصب دوربین های تله ای در نقاط مختلف منطقه و تحلیل و بررسی عکس های گرفته شده، جمعیت یوزپلنگ در منطقه تخمین زده خواهد شد. در این منطقه، نخستین بار سال گذشته بود که محیط بانان موفق شدند بصورت دستی از یک خانواده 4 تایی یوزپلنگ عکاسی کنند. در اقدامات بعدی 3 بار دیگر از یوزپلنگ در این منطقه عکاسی شد. بررسی های اولیه و تطابق خال ها نشان داد یک یوز ماده که سال های گذشته در پناهگاه حیات وحش دره انجیر از آن عکاسی شده بود، اکنون با توله های جدید خود به سیاهکوه اردکان آمده است. بدین ترتیب منطقه سیاه کوه اردکان به عنوان زیستگاه جدید یوزپلنگ های آسیایی مطرح شد. به همین دلیل و در راستای هدف بلند مدت پایش جمعیت یوزپلنگ های آسیایی، مطالعه بروی جمعیت یوزپلنگ ها در این منطقه آغاز شد. در تلاش های اولیه، دوربین های تله ای موفق شده اند از 10 گونه پستاندار منطقه عکاسی کنند که شامل گرگ، شاه روباه، روباه شنی، کاراکال، گربه وحشی، قوچ و میش، کل و بز، جبیر، تشی و خرگوش می باشند.

منطقه سیاه کوه با داشتن توپوگرافی مناسب و جمعیت بالای گیاهخواران، زیستگاه مناسبی برای یوزپلنگ به شمار می رود. تلاش برای ثبت عکس های بیشتری از یوزپلنگ در این منطقه ادامه دارد.

http://www.wildlife.ir/ShowInfo.aspx?Lang=1&InfoId=320

/ 0 نظر / 9 بازدید