# نمایشگاه_حفظ_محیط_زیست_اردکان

شرکت فعال انجمن در نمایشگاه محیط زیست دانشگاه صنعتی اصفهان

در روز سه شنبه 93/1/26 همراه با 4 عضو دیگر انجمن(مصطفی هاتفی،مسعود شفیعی،محمدرضا کمالی،سید حمیدرضا بخشی) وارد دانشگاه شدیم. صبح ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 28 بازدید