پنجمین جلسه دوره محیط زیست و چهارمین جلسه اردکان شناسی

مهمان این هفته نشست تخصصی ارکان شناسی کسی نبود جز جناب آقای دکتر اکبر همدانیان. قرار بود ایشان سال قبل مهمان ما باشد که به علت مشغله کاری زیاد و به دستور شخص ایشان برنامه کنسل شد تا امسال و در هفتمین دوره برگزاری اردکان شناسی در خدمتشان باشیم. ابتدا لازم به یادآوری است که چهارمین نشست تخصصی اردکان شناسی مشترکاً بین انجمن چارسوق کویر و انجمن دوستداران محیط زیست اردکان برگزار شد.
در ابتدای این نشست استاد همدانیان تنوانست خوشحالی زاید الوصف خود را از حضور در چنین جمع های خودجوش جوان محور که به محیط پیرامونی و زیست خود اهمیت می دهند، پنهان کند. وی از حضور تک تک حاضران تشکر کرد و نفس برگزاری این چنین جلسات و نشستهایی را ستود.
سپس ایشان بعد از معرفی اجمالی و بیان نوع فعالیت و سوابق درخشان کاری خویش در حوزه محیط زیست استان یزد به سراغ مبحث اصلی نشست خود رفت و از تحقیقات و تجربیات و دانسته های خود از " حیات وحش اردکان " سخنها راند. معرفی گونه های گیاهی و جانوری با ارزش استان یزد و شهرستان اردکان از بخشهای جذاب جلسه ایشان بود. دکتر همدانیان با بیان گوشه ای مشکلات موجود در حوزه کاری خویش و شرح مرارت ها و خون دل خوردنها تاکید کرد همچنان به کار خود اهمیت می دهد و آن را عاشقانه دوست دارد.
مدیر سابق پروژه ملی یوز آسیایی بیان داشت آرامشی را که طبیعت به من داده با هیچ آرامشی قابل قیاس نمی دانم.

عکس : زهرا سادات موسوی اردکانی

/ 0 نظر / 15 بازدید