حدیث هفته

 رسول الله(صلی الله علیه و آله)- لما أبصر ناقة معقولة و علیها جهازها, أین صاحبها؟ مروه فلیستعد غداً للخصوم

پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) : ماده شتری را دید که زانویش بسته شده و جهاز همچنان بر پشت اوست، پرسید: صاحب آن کجاست؟ به او بگویید خودش را برای شکایت(این شتر در قیامت) آماده کند

/ 0 نظر / 63 بازدید