با حضور دکتر ابتکار مراگز پرورش گور آسیایی و گوزن زرد ایرانی یزد نام گذاری شدند

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست یزد، به پیشنهاد اداره کل محیط زیست استان یزد، سایت تحقیقاتی گوراب  در این استان توسط دکتر ابتکار معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در سفر استانی در مهرماه سال جاری به نام زنده یاد «سید حسام حسینی» مدیر کل فقید این اداره کل که در راه اندازی این سایت در شهرستان مهریز  نقش بسیار موثری داشته بود نامگذاری شد و رونمایی گردید.

نامگذاری سایت پرورش گوزن زرد ایرانی در یزد به نام شادروان «هرمز اسدی»
بنابراین گزارش ، سایت پرورش گوزن زرد ایرانی در این استان توسط دکتر ابتکار معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در سفر استانی در مهرماه سال جاری به نام زنده یاد «هرمز اسدی» نامگذاری و رونمایی شد. هرمز اسدی، نقش بسیار مؤثری در انتقال گوزن زرد به استا‌ن های سراسر کشور و منطقه باغ شادی در یزد داشته است.

/ 1 نظر / 20 بازدید
مرجان

سلوم.خوبين؟بدووووووو که آپم. [ماچ][ماچ][ماچ] فقط بدو که منتظرتم [قلب] بخدا اگه نيومدي ديگه باهات قهرم.[خداحافظ]