باز هم مرگ یک فوک خزری/ تصویری

باز هم مرگ یک فوک خزری/ تصویری

دیده بان حقوق حیوانات: آغاز فصل ماهیگیری نزدیک است و خطر ماهیگیران، فوک های رو به انقراض خزری را تهدید می کند. هنوز فوک ها به دلایلی که چشم بر آن بسته می شود می میرند. به جرم ماهی خوار بودن، جمجمه فوک های خزری، این پستانداران منحصر به فرد دریای کاسپین، زیر ضربه چوب و پاروی برخی افراد خرد می شود. در خطه شمال به تخیل گاز گرفتن انسان آن را «سگ آبی» می نامند و هنوز برخی معتقدند سگ را باید کشت!
فوک های شمال در خطرند. تا دیر نشده باید کاری کرد.

/ 0 نظر / 14 بازدید