تکثیر گور توران در خراسان

محمد محمد پور: گونه نادر گور توران در خراسان تکثیر می شود.

به گزارش خبرگزاری محیط زیست ایران،با احداث سایت تکثیر گور ایرانی در خراسان،نسل این گونه جانوری نادر در این استان تکثیر می شود.
مدیرکل محیط زیست استان سمنان با اعلام این خبر افزود:"برای تکثیر گور ایرانی در خراسان،این گونه در توران زنده گیری و به این سایت منتقل شد."
حمید زهرابی افزود:"ایجاد مراکز احیای گور ایرانی یکی از راه های پیشگیری از یکپارچگی ژنتیکی در این گونه است."
وی که با خبرنگار ایرن گفت و گو می کرد،افزود:"متأسفانه با مسدود شدن کریدورهای مهاجرتی گور ایرانی،خطر یکپارچگی ژنتیکی تهدیدی جدی به شمار می آید که در درازمدت ممکن است آسیبی جبران ناپذیر به این گونه وارد سازد."
زهرابی با بیان اینکه در گذشته گوران فارس،اصفهان و سمنان با یکدیگر ارتباط داشتند،خاطرنشان کرد:"با احداث بزرگراه ها زیستگاه ها حالت جزیره ای به خود پیدا کردند و ارتباط گوران با یکدیگر قطع شد."
وی یادآور شد:"وسعت 4/1 میلیون هکتاری ذخیره گاه زیست کره توران نیازی به مهاجرت برای گور این منطقه ایجاد نمی کند."
بر اساس تازه ترین سرشماری انجام شده در "توران" 169 رأس گور در این منطقه زیست می کنند.

http://iren.ir/Nsite/FullStory/?Id=6665

/ 0 نظر / 7 بازدید