ساعت زمین

شماهممی توانید در بزرگترین خاموشی زمین اثر گذار باشید. این مراسم از ساعت 20:30 الی 21:30 انجام خواهد شد و در طول این ساعت در سراسر جهان لامپ های اضافی به طور ویژه خاموش می شود و بزرگترین خاموشی زمین رقم میخورد. لطفا شما هم با خاموش کردن حداکثری لامپ ها در این خاموشی سهیم باشید.

همچنین امسال برای اولین بار انجمن چارسوق کویر اردکان، شهرداری اردکان و انجمن دوستداران محیط زیست اردکان با نصب بنر وپوستر مردم شهر اردکان را از این ساعت با خبر کرده و همچنین قرار شده است بسیاری از چراغ های شهری توسط شهرداری در این ساعت خاموش شوند.

برای اطلاع بیشتر در مورد ساعت زمین به سایت

http://www.earth-hour.ir/

مراجعه نمایید.

/ 0 نظر / 22 بازدید