برگزاری اردوی پایان دروه در پارک ملی سیاه کوه

اولین دوره حفظ مباحث محیط زیست شهرستان اردکان پایان یافت. این دوره طی 5هفته و در 10 جلسه برگزار شد و طی آن جنبه های مختلف محیط زیست شهرستان اردکان مورد واکاوی قرار گرفت. اما پس از دوره موقع آن بود تا شرکت کنندگان از امیدوار کننده ترین وجه محیط زیست شهرستان اردکان یعنی پارک ملی سیاه کوه بازدید نمایند.

بازدید از سیاه کوه طی دو جمعه متوالی 93/7/4 و 93/7/11 انجام شد که طی آن 28 نفر از دوستداران محیط زیست از بلندترین نقطه پارک یعنی سیاه کوه بازدید کردند ، تعدادی از حیات وحش را از نزدیک دیدند و با پتانسیل های منطقه آشنا شدند.

گزارش بازدید به زودی...

/ 0 نظر / 17 بازدید