دستگیری 8 نفر متخلف شکار و صید در منطقه قلعه خرگوشی استان یزد

مامورین اجرایی محیط زیست در منطقه قلعه خرگوشی شهرستان اردکان موفق به دستگیری 8 نفر متخلف شدند. متخلفین مزبور اقدام به شکار 79 قطعه باقرقره نموده بودند و از آنها تعداد 6 قبضه اسلحه، 4 دستگاه دوربین چشمی و سایر ادوات شکار و صید کشف و ضبط گردید. متهمین به مراجع قضایی معرفی و پرونده آنها در دست بررسی میباشد.

/ 0 نظر / 8 بازدید